میله صاعقه گیر فرانکلین

میله صاعقه گیر فرانکلین

میله ای نوک تیز است که در بالاترین نقطه سازه نصب می گردد و در هنگام صاعقه، با جذب ولـتـاژ، جـریـان تولـیدی را به زمین منتقل می کند که اولیـن بـار توسط بنجـامین فرانکلین ابداع و ساخته شد، از ایـن رو بـه بـرق گیر میله ای فرانکلین معروف است. ایـن صاعقه گیـر به واسطه ی سادگی نصب در ایستگـاه هـای رادیـو، محل آنـتـن هـای بشقـابی و ساختمان هـایی که سطح حفاظتی کوچک دارند توصیه می شود.

CLICK TO PREVIEW

اطلاعات انواع میله صاعقه گیر فرانکلین موجود در ارت کالا ذیلا آورده شده است . لطفا در صورت انتخاب هر یک از محصولات آن را به سبد خرید خود اضافه کنید .

قیمت میله های صاعقه گیر تمام مس بر مبنای میله بدون آبکاری نیکل کروم محاسبه شده اند

 • میله صاعقه گیر فرانکلین
 • به قطر 16 و ارتفاع 1500 میلیمتر با پایه و سرشاخه
 • تمام مس
 • قیمت: 1,508,000 تومان

 • میله صاعقه گیر فرانکلین
 • به قطر 20 و ارتفاع 1500 میلیمتر با پایه و سرشاخه
 • تمام مس
 • قیمت: 2,018,000 تومان

 • میله صاعقه گیر فرانکلین
 • به قطر 16 و ارتفاع 1500 میلیمتر
 • تمام مس
 • قیمت: 990,000 تومان

 • میله صاعقه گیر فرانکلین
 • به قطر 16 و ارتفاع 1000 میلیمتر
 • تمام مس
 • قیمت: 686,000 تومان

 • میله صاعقه گیر فرانکلین
 • به قطر 16 و ارتفاع 750 میلیمتر،
 • تمام مس
 • قیمت: 533,000 تومان

 • میله صاعقه گیر فرانکلین
 • به قطر 16 و ارتفاع 500 میلیمتر
 • تمام مس
 • قیمت: 381,000 تومان

 • میله صاعقه گیر فرانکلین
 • به قطر 20 و ارتفاع 1500 میلیمتر
 • تمام مس
 • قیمت: 1,500,000 تومان

 • میله صاعقه گیر فرانکلین
 • به قطر 20 و ارتفاع 1000 میلیمتر
 • تمام مس
 • قیمت: 1,027,000 تومان

 • میله صاعقه گیر فرانکلین
 • به قطر 20 و ارتفاع 750 میلیمتر
 • تمام مس
 • قیمت: 790,000 تومان

 • میله صاعقه گیر فرانکلین
 • به قطر 20 و ارتفاع 500 میلیمتر
 • تمام مس
 • قیمت: 554,000 تومان

 • میله صاعقه گیر فرانکلین
 • به قطر 16 و ارتفاع 1500 میلیمتر
 • استنلس استیل
 • قیمت: 446,000 تومان

 • میله صاعقه گیر فرانکلین
 • به قطر 20 و ارتفاع 1500 میلیمتر
 • استنلس استیل
 • قیمت: 652,000 تومان

 • میله صاعقه گیر فرانکلین
 • به قطر 16 و ارتفاع 1500 میلیمتر
 • مغزی فولاد روکش مس
 • قیمت: 328,000 تومان

به دلیل نوسانات شدید قیمت لطفا جهت اطمینان از بروز بودن قیمت، با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید .