کفپوش عایق برق

کفپوش عایق برق طبقه خاصی از کفپوش های پلیمری عایق با خواص ضد الکتریکی عالی میباشد که برای استفاده در مقابل تابلوهای برق، پستهای برق و ایستگاههای فشار قوی کاربرد دارد