انواع سرج ارستر و اسپارک گپ

تجهیزات حفاظت گذرا (SPD) اصطلاحی است که IEC به دستگاه‌هایی اطلاق می‌کند که به قصد محدود نمودن ولتاژهای گذرا و منحرف نمودن جریان‌های گذرا نصب می‌شوند