تجهیزات ایمنی برق

این نوع  تجهیزات به گستره ی وسیعی از لوازم ، وسایل و تجهیزات گفته می شود که به منظور حفاظت اندام های مختلف بدن افراد (از موهای سر گرفته تا کف پاها ) در برابر انواع خطرات احتمالی در محیط های کار طراحی ، ساخته و عرضه شده است. استفاده از این تجهیزات معمولا آخرین خط از خطوط دفاعی در مقابل شرایط بالقوه ی خطرناک محیط های کاری محسوب می شود