میله ارت مس اندود (آبکاری مس)

میله ارت مس اندود (آبکاری مس)

میله‌ارت مس اندود(آبکاری مس) در واقع جنس درونی آن از آهن بوده و روکش آن از مس میباشد و در مناطقی که خاک نسبتاً مناسبی دارد و کوبش در آن راحت باشد.

CLICK TO PREVIEW

اطلاعات انواع الکترود میله ای ارت کاپر شیلد موجود در ارت کالا ذیلا آورده شده است . لطفا در صورت انتخاب هر یک از محصولات آن را به سبد خرید خود اضافه کنید .

  • طول 1.5 متری
  • قطر14
  • قیمت: 60,000 تومان
  • طول 1.5 متری
  • قطر 16
  • قیمت: 65,000 تومان
  • طول 1.5 متری
  • قطر 20
  • قیمت: 115,000 تومان