تست کلمپ

تست کلمپ

در شبکه های هوایی فشار ضعیف و فشار متوسط برای اتصال سیم های آلومینیومی و مسی به یکدیگر از قطعه ای بنام کلمپ استفاده می شود.

کلمپ یک نوع اتصال جدا شدنی ست یعنی می توان با باز کردن پیچ ها؛ سیم ها را از هم جدا کرد. برای اتصال؛ هر سیم را در شیار خود قرار داده و پیچ ها را محکم می کنیم. داخل شیارها دندانه هایی تعبیه شده تا استقامت مکانیکی اتصال را افزایش دهد.

انتخاب کلمپ بر اساس سایز و جنس سیم انجام می شود.کلمپ ها ممکن است بعلت برقرار نشدن اتصال کامل و ایجاد اتصال سست قسمتی از آن سوخته بسوزد. این گونه موارد باعث بروز حادثه هایی مانند نوسان برق؛ بریده شدن سیم ها و جمپر ها و عملکرد حفاظت ها می شود و به اتصالات سست شناخته می شوند.

CLICK TO PREVIEW

اطلاعات انواع کلمپ سیم یا تسمه مسی به میله راد موجود در ارت کالا ذیلا آورده شده است . لطفا در صورت انتخاب هر یک از محصولات آن را به سبد خرید خود اضافه کنید .

  • تست کلمپ تسمه به تسمه TC1
  • قیمت کلمپ: تماس با ارت کالا
سایز تسمه (mm.mm)
3 × 25 و 3 × 20
3 × 30

لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

  • تست کلمپ سیم به تسمه TC2
  • قیمت کلمپ: تماس با ارت کالا
سایز تسمه (mm.mm) سایز سیم (mm2)
3 × 25 و 3 × 2035
3 × 25 و 3 × 2050
3 × 25 و 3 × 2070

لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

  • تست کلمپ سیم به سیم TC3
  • قیمت کلمپ: تماس با ارت کالا
سایز سیم (mm2)
35
50
70
95
120

لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

  • تست کلمپ سیم به تسمه TC4
  • قیمت کلمپ: تماس با ارت کالا
سایز سیم (mm2)سایز تسمه (mm.mm)
503 × 25 و 3 × 20
703 × 25 و 3 × 20
953 × 25 و 3 × 20
503 × 30
703 × 30
953 × 30

لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

به دلیل نوسانات شدید قیمت لطفا جهت اطمینان از بروز بودن قیمت، با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید .