انواع سیم و کابل

سیم و کابل ، هادی هایی هستند که به منظور انتقال برق و جریان الکتریکی استفاده می شوند و بر اساس نوع کاربردی که دارند در انواع مختلفی در بازار موجودند . اما به طور کلی سیم و کابل از دو قسمت هادی و عایق تشکیل شده است